• Hotline:
  • Hotline:
  • Hotline:

Bảng giá nệm cao su Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương, Đồng Phú

Thứ ba, 10/10/2017, 18:04 GMT+7
Bảng giá nệm cao su Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương, Đồng Phú

Bảng giá nệm cao su Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương, Đồng Phú

Bảng giá nệm cao su thiên nhiên Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương, Đồng Phú cùng chương trình khuyến mãi giảm giá tại www.muanem.com.

Bảng giá niêm yết nệm cao su này luôn được cập nhật mới nhất theo từng thời điểm. Khách hàng khi mua các sản phẩm nệm cao su Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương và Đồng Phú sẽ dựa vào bảng giá này để áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá tại www.muanem.com.

Để được thông tin chi tiết, xin liên hệ:

02862728451-so-dien-thoai-hotline-tai-muanem0905759072-so-dien-thoai-hotline-tai-muanem

01682834836-so-dien-thoai-hotline-tai-muanem0947524288-so-dien-thoai-hotline-tai-muanem

(Click để gọi ngay nếu đang xem trên di động)

Chi tiết bảng giá nệm cao su Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương, Đồng Phú như sau:

1. Bảng giá nệm cao su Liên Á

Gồm bảng giá các sản phẩm nệm cao su Classic, LA Dome, 5 Zone, Legend

1.1 Bảng giá nệm cao su Liên Á Classic

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-classic-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

100x200x5cm

4.750.000

Vui lòng liên hệ

120x200x5cm

5.200.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

5.840.000

Vui lòng liên hệ

150x190x5cm

Liên hệ

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

6.370.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

7.220.000

Vui lòng liên hệ

100x200x10cm

6.720.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

7.700.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

8.920.000

Vui lòng liên hệ

150x190x10cm

Liên hệ

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

9.710.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

11.030.000

Vui lòng liên hệ

120x200x15cm

11.860.000

Vui lòng liên hệ

140x200x15cm

12.740.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

14.000.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

16.320.000

Vui lòng liên hệ

160x200x20cm

21.100.000

Vui lòng liên hệ

180x200x20cm

24.050.000

Vui lòng liên hệ

 

1.2 Bảng giá nệm cao su Liên Á LA Dome

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-la-dome-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

100x200x10cm

9.050.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

10.400.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

12.000.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

12.990.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

14.850.000

Vui lòng liên hệ

120x200x15cm

16.000.000

Vui lòng liên hệ

140x200x15cm

17.200.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

18.900.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

22.030.000

Vui lòng liên hệ

 

1.3 Bảng giá nệm cao su Liên Á 5 Zone

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-5-zone-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

160x200x10 cm

20.450.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10 cm

23.230.600

Vui lòng liên hệ

160x200x15 cm

29.500.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

32.000.000

Vui lòng liên hệ

 

1.4 Bảng giá nệm cao su Liên Á 5 Legend

bang-gia-nem-cao-su-lien-a-legend-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

120x200x15cm

20.000.000

Vui lòng liên hệ

140x200x15cm

21.000.000

Vui lòng liên hệ

150x190x15cm

21.800.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

23.600.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

27.500.000

Vui lòng liên hệ

 

2. Bảng giá nệm cao su Vạn Thành

Gồm bảng giá các sản phẩm nệm cao su Vạn Thành Standard, Segovia, Unique 2 mặt lỗ nhỏ, gấp 3 Venus.

2.1 Bảng giá nệm cao su Vạn Thành Standard

bang-gia-nem-cao-su-van-thanh-standard-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

100x200x5cm

4.550.000

Vui lòng liên hệ

120x200x5cm

5.130.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

5.760.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

6.280.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

7.120.000

Vui lòng liên hệ

100x200x10cm

6.660.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

7.600.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

8.800.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

9.650.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

10.880.000

Vui lòng liên hệ

100x200x15cm

10.720.000

Vui lòng liên hệ

120x200x15cm

11.700.000

Vui lòng liên hệ

140x200x15cm

12.560.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

13.810.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

16.100.000

Vui lòng liên hệ

160x200x17cm

15.400.000

Vui lòng liên hệ

180x200x17cm

17.230.000

Vui lòng liên hệ

160x200x20cm

20.820.000

Vui lòng liên hệ

180x200x20cm

23.720.000

Vui lòng liên hệ

 

2.2 Bảng giá nệm cao su Vạn Thành Segovia

bang-gia-nem-cao-su-van-thanh-segovia-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

160x200x05cm

8.240.000

Vui lòng liên hệ

180x200x05cm

9.330.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

12.660.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

14.270.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

17.980.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

20.540.000

Vui lòng liên hệ

 

2.3 Bảng giá nệm cao su Vạn Thành Unique 2 mặt lỗ nhỏ

bang-gia-nem-cao-su-van-thanh-unique-2-mat-lo-tron-nho-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

100x200x5cm

6.460.000

Vui lòng liên hệ

120x200x5cm

7.290.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

8.190.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

8.920.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

10.120.000

Vui lòng liên hệ

160x200x7,5cm

11.320.000

Vui lòng liên hệ

180x200x7,5cm

12.730.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

13.710.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

15.460.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

19.630.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

22.200.000

Vui lòng liên hệ

 

2.4 Bảng giá nệm cao su Vạn Thành gấp 3 Venus

bang-gia-nem-cao-su-gap-3-van-thanh-venus-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá Muanem.com

160x200x10cm

5.200.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

4.920.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

4.220.000

Vui lòng liên hệ

100x200x10cm

3.580.000

Vui lòng liên hệ

 

3. Bảng giá nệm cao su Kim Cương

Gồm bảng giá các sản phẩm nệm cao su Kim Cương Happy Gold, Diamond Luxury, Massage, gấp 3 Gappa

3.1 Bảng giá nệm cao su Kim Cương Happy Gold

bang-gia-nem-cao-su-kim-cuong-happygold-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá muanem.com

100x200x5cm

4.600.000

Vui lòng liên hệ

120x200x5cm

5.010.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

5.860.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

6.100.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

6.720.000

Vui lòng liên hệ

100x200x10cm

6.540.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

7.490.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

8.650.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

9.560.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

10.900.000

Vui lòng liên hệ

100x200x15cm

10.450.000

Vui lòng liên hệ

120x200x15cm

11.330.000

Vui lòng liên hệ

140x200x15cm

12.290.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

13.340.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

15.330.000

Vui lòng liên hệ

180x200x17cm

15.840.000

Vui lòng liên hệ

 

3.2 Bảng giá nệm cao su Kim Cương Diamond Luxury

bang-gia-nem-cao-su-kim-cuong-diamond-luxury-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá muanem.com

120x200x5cm

8.100.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

8.840.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

9.270.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

10.550.000

Vui lòng liên hệ

120x200x7,5cm

10.340.000

Vui lòng liên hệ

140x200x7,5cm

11.300.000

Vui lòng liên hệ

160x200x7,5cm

11.940.000

Vui lòng liên hệ

180x200x7,5cm

13.490.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

12.150.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

13.440.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

14.610.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

16.430.000

Vui lòng liên hệ

120x200x15cm

16.960.000

Vui lòng liên hệ

140x200x15cm

18.560.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

19.950.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

22.300.000

Vui lòng liên hệ

 

3.3 Bảng giá nệm cao su Kim Cương Massage

bang-gia-nem-cao-su-kim-cuong-massage-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá muanem.com

140x200x5cm

7.180.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

7.490.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

8.450.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

10.620.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

11.650.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

13.140.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

16.120.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

18.210.000

Vui lòng liên hệ

 

3.4 Bảng giá nệm cao su Kim Cương gấp 3

bang-gia-nem-cao-su-gap-3-kim-cuong-gappa-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá muanem.com

155x195x10cm

5.750.000

Vui lòng liên hệ

 

4. Bảng giá nệm cao su Đồng Phú

Gồm bảng giá nệm cao su Đồng Phú 1 mặt lỗ tròn nhỏ, 2 mặt lỗ tròn nhỏ, gấp 3.

4.1 Bảng giá nệm cao su Đồng Phú 1 mặt lỗ nhỏ

bang-gia-nem-cao-su-dong-phu-1-mat-lo-tron-nho-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá muanem.com

160x200x20cm

19.250.000

Vui lòng liên hệ

180x200x20cm

22.550.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

12.900.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

15.100.000

Vui lòng liên hệ

100x200x10cm

6.450.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

7.350.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

8.500.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

9.300.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

10.450.000

Vui lòng liên hệ

100x200x5cm

4.400.000

Vui lòng liên hệ

120x200x5cm

4.750.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

5.550.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

5.850.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

6.550.000

Vui lòng liên hệ

 

4.2 Bảng giá nệm cao su Đồng Phú 2 mặt lỗ nhỏ

bang-gia-nem-cao-su-dong-phu-2-mat-lo-tron-nho-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá muanem.com

150x200x20cm

25.560.000

Vui lòng liên hệ

160x200x20cm

26.900.000

Vui lòng liên hệ

180x200x20cm

31.470.000

Vui lòng liên hệ

150x200x15cm

15.000.000

Vui lòng liên hệ

160x200x15cm

15.800.000

Vui lòng liên hệ

180x200x15cm

18.460.000

Vui lòng liên hệ

100x200x10cm

7.970.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

9.070.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

10.470.000

Vui lòng liên hệ

150x200x10cm

10.890.00

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

11.470.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

12.870.000

Vui lòng liên hệ

100x200x5cm

5.500.000

Vui lòng liên hệ

120x200x5cm

5.940.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

6.920.000

Vui lòng liên hệ

150x200x5cm

6.950.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

7.320.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

8.180.000

Vui lòng liên hệ

 

4.2 Bảng giá nệm cao su Đồng Phú gấp 3

bang-gia-nem-cao-su-dong-phu-gap-3-muanem

Kích thước

Giá niêm yết

Giá muanem.com

100x200x10cm

5.850.000

Vui lòng liên hệ

120x200x10cm

6.500.000

Vui lòng liên hệ

140x200x10cm

7.550.000

Vui lòng liên hệ

160x200x10cm

8.200.000

Vui lòng liên hệ

180x200x10cm

9.200.000

Vui lòng liên hệ

100x200x5cm

4.300.000

Vui lòng liên hệ

120x200x5cm

4.650.000

Vui lòng liên hệ

140x200x5cm

5.350.000

Vui lòng liên hệ

160x200x5cm

5.700.000

Vui lòng liên hệ

180x200x5cm

6.300.000

Vui lòng liên hệ

100x200x2,5cm

2.500.000

Vui lòng liên hệ

120x200x2,5cm

2.700.000

Vui lòng liên hệ

140x200x2,5cm

3.100.000

Vui lòng liên hệ

160x200x2,5cm

3.300.000

Vui lòng liên hệ

180x200x2,5cm

3.650.000

Vui lòng liên hệ

 

* Chương trình khuyến mãi các sản phẩm nệm cao su Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương, Đồng Phú tại www.MUANEM.com

---> Xem chi tiết tại: http://www.muanem.com/nem-cao-su-thien-nhien.html

* Nhận đặt nệm ngoài khổ với kích thước theo yêu cầu

* Giao hàng miễn phí khu vực TPHCM & Hỗ trợ phí giao hàng đối với các tỉnh thành khác

Mua nệm tại MUANEM.COM giao hàng miễn phí tất cả các khu vực TPHCM: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi. Hỗ trợ vận chuyển các tỉnh miền Đông Nam Bộ: Đồng Nai - TP Biên Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bình Phước. Các tỉnh Miền Tây: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang - TP Châu Đốc - TP Long Xuyên, Kiên Giang - TP Rạch Giá - TP Hà Tiên - H.Đảo Phú Quốc. Các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên: Lâm Đồng - TP Đà Lạt, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai. Khu vực Miền Trung: Bình Thuận - TP Phan Thiết, Khánh Hòa - TP Cam Ranh - TP Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam - TP Hội An - TP Tam Kỳ - Đại Lộc, TP Đà Nẵng, TP Huế ...


THẾ GIỚI NỆM VIP - MUANEM.COM

Địa chỉ: 54 Tân Qúy, P. Tân Qúy, Q. Tân Phú, TPHCM

Điện thoại: (028)62 728 451 - Hotline: 0905 759 072 - 01682 834 836 - 0947 524 288

Email: thegioinemvip@gmail.com

Website: www.muanem.com

Người viết : Muanem.com

Các tin khác

NỆM ĐỒNG PHÚ
NỆM KIM CƯƠNG
NỆM LIÊN Á
NỆM VẠN THÀNH
CUSCINO
EDENA
EVERON
NỆM HÀN VIỆT HẢI
NỆM ƯU VIỆT
NỆM DUNLOPILLO